Tarieven

In 2022 en 2023 wordt dieetadvisering voor 3 uur vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Let op! Deze vergoeding kan invloed hebben op de stand van het verplichte eigen risico.

Uw zorgverzekering kan naast de vergoeding van 3 uur dieetadvies een extra vergoeding hebben opgenomen in de aanvullende verzekering. U kunt in uw verzekeringspolis nalezen of u in aanmerking komt voor extra vergoeding voor dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering. Daarnaast kunt u hier meer informatie over vergoedingen vinden. Let op: de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering zijn altijd leidend.

Ketenzorg
In sommige gevallen kan een behandeling door een diëtist onder de ketenzorg vallen, dit kan gelden voor mensen met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en COPD. Of uw behandeling onder de ketenzorg valt hangt af van uw situatie.

Wanneer de behandeling onder de ketenzorg valt heeft de vergoeding geen invloed op het eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van dieetadvies binnen de ketenzorg heeft u in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Directe toegankelijkheid diëtist
Vanaf 1 augustus 2011 kunt u rechtstreeks naar de diëtist (zonder verwijsbrief). In zo’n geval zal een screening door de diëtist plaatsvinden waarna in onderling overleg wordt besloten of de behandeling kan starten zonder verwijsbrief.

Enkele zorgverzekeraars vragen bij start van een dieetbehandeling een verwijsbrief om in aanmerking te komen voor vergoeding (zie de polisvoorwaarden uw zorgverzekeraar). Een screening bij directe toegankelijkheid wordt hierbij niet geaccepteerd.

Behandeltijd
De totale behandeltijd bij de diëtist kan uit meerdere onderdelen bestaan, het gesprek tussen u en de diëtist, maar ook kan behandeltijd berekend worden voor het berekenen van uw voeding, het samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het bijwerken van uw dossier.

Geen vergoeding meer?
Heeft u eerder in het jaar een andere diëtist bezocht, laat dit uw diëtist dan weten. Dit kan gevolgen hebben voor de stand van uw vergoedingen. Wanneer u geen vergoeding meer heeft vanuit uw zorgverzekering, blijven de tarieven van uw zorgverzekering gelden maar zal u de factuur van de diëtist zelf moeten betalen.

Geen vergoeding
Wanneer uw dieetadvisering helemaal niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven voor consulten.

  • Eerste consult (intake)
  • €93,75 of €112,50
  • Vervolgconsult - 30 minuten of 15 minuten
  • €37,50 of €18,75
  • Telefonisch of email consult
  • €18,75
  • Uittoeslag (huisbezoeken)
  • €29,00