Werkwijze

Per 1 januari 2024 draag ik mijn praktijk over aan mijn collega Imane Boky, zij zal de praktijk voortzetten onder de naam: Zandevelt Diëtist. Tot en met 31 december 2023 blijf ik bereikbaar en draai ik spreekuur op het Zandeveltplein 57 in 's-Gravenzande. Vanaf 1 januari 2024 staat Imane voor u klaar op het Zandeveltplein 57 in 's-Gravenzande. 

Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw vertrouwen en de fijne gesprekken die we in de spreekkamer hebben gevoerd. Met vertrouwen draag ik mijn praktijk vanaf 1 januari 2024 over aan Imane Boky en ik hoop op een fijne voortzetting van de begeleiding. Ik wens u alle goeds.

---

Ieder mens is uniek, daarom is geen behandeling hetzelfde wel komen bepaalde punten terug tijdens de consulten. Hoe een behandeling: intake en vervolgconsulten er globaal uit zien, leest u hieronder.

Eerste consult/Intake
Tijdens de eerste afspraak van ongeveer 60 minuten bespreken we uw voedingspatroon en gewoonten, ook uw eventuele medische voorgeschiedenis daarnaast komen uw verwachtingen, wensen en doelen ook aan bod. Tijdens het eerste gesprek besteden we ook tijd aan uitleg over de relatie tussen eventuele de klachten en de voeding. Tot slot gaan we in gesprek over de adviezen en welke mogelijkheden er zijn om uw voeding en leefstijl te veranderen.

Wat fijn is om mee te nemen naar het eerste gesprek:
•Geldig legitimatiebewijs en verzekeringspas
•Eventueel een verwijzing als u deze van uw (huis)arts of verwijzer gekregen heeft.

Vervolgconsult
Tijdens vervolgconsulten bespreken we hoe het afgelopen tijd is gegaan met de aanpassingen in uw eet- en leefpatroon. Eventueel krijgt u aanvullende adviezen en uitleg, indien nodig stellen we het plan bij.
.