Een diëtist is de deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Niet iedereen mag zichzelf diëtist noemen. Het beroep ‘diëtist’ is namelijk sinds 1997 geregeld in de wet BIG (de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Diëtisten vallen onder AMvB artikel 34 van deze wet. Dit betekent dat de titel ‘diëtist’ beschermd is; deze is alleen voor personen met een wettelijk erkende opleiding op dit vakgebied, de opleiding Voeding en Diëtetiek. 

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici, waarmee de deskundigheid en kwaliteit van het beroep ‘diëtist’ wordt gewaarborgd. Elke 5 jaar wordt geregistreerd of een diëtist beschikt over voldoende actuele kennis en ervaring. Wanneer de diëtist voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde eisen, behoudt de diëtist de kwaliteitsregistratie. 

Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging voor diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

En ik ben aangesloten bij de ketenzorgorganisatie VELD, zodat in sommige gevallen een behandeling onder de ketenzorg kan vallen. Klik hier voor meer informatie over een behandeling als onderdeel van de ketenzorg.